Eriksen Byggkontroll AS

Trykktesting, tetthetskontroll og termografering i Vestland

Eriksen Byggkontroll AS leverer tjenester tilknyttet trykktesting, tetthetskontroll og termografering i hele Vestland. Med over 20 års erfaring fra eiendomsdrift, og med bakgrunn fra ledelse, elektro og tømrervirksomhet har vi den erfaringen og kompetansen som trengs for å være en trygg partner innen tetthetskontroll.

Vi ønsker å være en trygg samarbeidspartner for alle våre oppdragsgivere, og satser på langsiktige og gode samarbeid. Dette fokuset har i alle år gitt oss fornøyde samarbeidspartnere, og vi har opplevd en jevn vekst av oppdragsgivere som ønsker vår ekspertise.

Vi tilbyr våre tjenester i hovedsak til bedrifter, organisasjoner, boligbyggelag og eiendomsselskaper i hele Vestland, men vi bistår også enkelte privatpersoner.


Endring fra 01.08.2022
Eriksen Byggkontroll AS  har solgt deler av sin virksomhet til Omega Akerholdt AS med virkningsdato 01.08.2022. Eriksen Byggkontroll AS ble etablert i 2005 og har i denne perioden bygget seg opp til å være markedsledende innenfor tetthetskontroll og termografering på Vestlandet. Dette er oppnådd ved kvalitet, pålitelighet og ikke minst god service.

Ansatte i Eriksen Byggkontroll AS medfølger i virksomhetsoverdragelsen, dette for å sikre videreføring av den høye kompetansen som er opparbeidet gjennom snart 20 år.

Helge Haugland vil bli fast ansatt ved Bergenskontoret, i tillegg vil Stein Eriksen bidra ut 2023 for å ivareta en sømløs overgang.

Omega Akerholdt AS er markedsledende i Øst- og Midt-Norge, i tillegg til å dekke Nord-Norge. De har lenge hatt ønske å etablere seg på Vestlandet og har med dette oppkjøpet nå etablert seg med kontorer i Norges tre største byer. Omega Akerholdt AS vil i tillegg tilføre Bergenskontoret ett utvidet tjenestetilbud, som blant annet lyd- og fuktmålinger, og overtakelsestakst.

Se også artikkel Bygg.no angående virksomhetsoverdragelsen.

Kontakt Helge Haugland 904 80 220 for en uforpliktende prat.

Tjenester

Tetthetskontroll og termografering

Med erfaring fra 2005 er vi en naturlig samarbeidspartner for entreprenører og byggmestere, som ønsker å oppnå godkjent resultat på tetthet etter krav i TEK 17.

Ved å engasjere Eriksen Byggkontroll AS kan svake detaljer kartlegges tidlig i byggefasen.

Vi bistår med tetthetskontroll og termografering av boliger og næringsbygg. Det er ikke begrensninger i størrelse på bygg som skal testes.

Kontakt oss

Postadresse
Eriksen Byggkontroll AS
Postboks 58, Indre Arna
5888 Bergen

Besøksadresse
Kokstadveien 9