Eriksen Byggkontroll AS

- Eiendomsdrift, termografering og tetthetskontroll

Eriksen Byggkontroll AS er en spesialistbedrift som leverer tjenester tilknyttet termografering, trykktesting, tetthetskontroll og også eiendomsdrift. Vi tilbyr våre tjenester i hovedsak til bedrifter, organisasjoner, boligbyggelag og eiendomsselskaper i hele Hordaland, men vi bistår også enkelte privatpersoner. Hovedvekten av våre oppdragsgivere befinner seg i og omkring Bergen.
Vi ønsker å være en trygg samarbeidspartner for alle våre oppdragsgivere, og satser på langsiktige og gode samarbeid. Dette fokuset har i 12 år gitt oss fornøyde oppdragsgivere, og vi har opplevd en jevn vekst av oppdragsgivere som ønsker vår ekspertise.
Nyhet:
Eriksen Byggkontroll AS foretar lekkasjetetthet av kanal for ventilasjon etter NS-EN 13779:2007. Utført med Blower Door ved 50 Pa, omregnet resultat til lekkasje ved 150 Pa.
Termografering fasade

Tjenester

Vi leverer tjenester innen eiendomsdrift, med flere tilknyttede tjenester. Siden 2005 har vi også kunnet hjelpe med termografering, trykktesting og tetthetskontroll for alt fra privatboliger til næringsbygg.


Eiendomsdrift

Om oss

Med over 19 års erfaring fra eiendomsdrift og med bakgrunn fra ledelse, tømring og elektro er vi godt rustet til å drifte og vedlikeholde selv de mest krevende eiendommer.

Kontakt oss

Følg Eriksen Byggkontroll på Google+.