Eriksen Byggkontroll AS

Trykktesting/tetthetskontroll og termografering i Bergen.

Eriksen Byggkontroll AS leverer tjenester tilknyttet termografering, trykktesting/tetthetskontroll i hele Bergensområdet. Med over 20 års erfaring fra eiendomsdrift, og bakgrunn fra ledelse, elektro og tømrervirksomhet så har vi den erfaringen og kompetansen som trengs for å være en trygg partner innen tetthetskontroll.

Vi ønsker å være en trygg samarbeidspartner for alle våre oppdragsgivere, og satser på langsiktige og gode samarbeid. Dette fokuset har i alle år gitt oss fornøyde samarbeidspartnere, og vi har opplevd en jevn vekst av oppdragsgivere som ønsker vår ekspertise.

Vi tilbyr våre tjenester i hovedsak til bedrifter, organisasjoner, boligbyggelag og eiendomsselskaper i hele Hordaland, men vi bistår også enkelte privatpersoner.

Tjenester

Tetthetskontroll og termografering

Med erfaring fra 2005 er vi en naturlig samarbeidspartner for entreprenører og byggmestere, som ønsker å oppnå godkjent resultat på tetthet etter krav i TEK 17.

Ved å engasjere Eriksen Byggkontroll AS kan svake detaljer kartlegges tidlig i byggefasen.

Vi bistår med tetthetskontroll og termografering av boliger og næringsbygg. Det er ikke begrensninger i størrelse på bygg som skal testes..

Kontakt oss

Postadresse
Eriksen Byggkontroll AS
Postboks 58, Indre Arna
5888 Bergen

Besøksadresse
Apeltunveien 2