Tetthetskontroll og termografering

Luftlekkasjer medfører økt energibehov for oppvarming, og områder på bygg og bolig med luftlekkasjer er også oftere utsatt for fukt- og soppskader. Å avdekke hvor luftlekkasjer befinner seg er derfor en god investering både i forhold til energibehovet til oppvarming og for å hindre eventuelle sopp og råteskader.

Vi bistår med tetthetskontroll, termografering og trykktesting av boliger og næringsbygg.

Drift og vedlikehold

Hos oss får du alle hjelp til alle dine drifts- og vedlikeholdsbehov. Vi utfører eiendomsforvaltning, vaktmestertjenester, tilsyn med boliger og eiendom og generell drift og vedlikehold.

Vi hjelper til med alt fra det daglige vedlikeholdet til rådgiving og utarbeidelse av tiltaksplaner ved større vedlikeholdsbehov.

Drift og vedlikehold

Hos oss får du alle hjelp til alle dine drifts- og vedlikeholdsbehov. Vi utfører eiendomsforvaltning, vaktmestertjenester, tilsyn med boliger og eiendom og generell drift og vedlikehold.

Vi hjelper til med alt fra det daglige vedlikeholdet til rådgiving og utarbeidelse av tiltaksplaner ved større vedlikeholdsbehov.